Ako sa právne rozhodnúť pre čistieraň odevov obrázok

Ak chcete dobre vyprať, nestačí iba vynikajúca čistiaca technika. Rovnako dôležitá, keď nie ešte dôležitejšia, je ako kvalitnú chémiu používate. Ak využívte tie najmodernejšie čistiace prostriedky môžete efekt výsledného vyčistenia aj dvojnásobyť . Tento istý sistém funguje aj na čistenie sedačiek. Kvalitou chemických látok, ktoré využívate pri praní však neovplyvňujete iba odstraňovanie znečistenia a škvŕn. Zároveň aj zvyšujete životnosť čisteného odevu.

Nie každá čistiareň prádla pristupuje k svojej práci z hľadiska čo najlepšieho a najšetrnejšieho prístupu k čistenému odevu. Vo veľa prípadoch rozhoduje práve cena za používanú chémiu. Neraz tá najnižšia. S týmto problémom stretnete hlavne v malých prevádzkach, alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Smerodajné je hlavne o akú prevádzku ide. Ak myslíme na čistiarne, kde má štát určité slovo o zháňaní pracích detergentov. Rozhodujú verejné súťaže, kde cena býva tým najdôležitejším kritériom. Pri takomto prístupe látky dlho nevydržia. Musíte využívať k praniu väčšie množstvo vody a s tým spojenej elektrickej energie, kvôli nutnosti používania prepierania.

Na druhú stranu v prípadoch súkromných firiem, riadiace osoby tieto faktory dobre poznajú. Najlacnejšie čistiace prostriedky zvyčajne nekupujú. V takýchto zariadeniach sa stretnete so zodpovednejším prístupom. Nové technológie a postupy s pridanou hodnotou často uprednostňujú s väčším pochopením. Ako príklad môžeme uviesť pranie pri nižších teplotách, alebo poradenstvo v problematike.

Nízka cena, náklady na opačnej strane

Ak sa snažíme znížiť si náklady, je to prirodzená vec. Avšak čistiarne majú sumy za čistiace prostriedky úplne na inej úrovni. Neraz môžete vidieť, že dosahujú aj viac ako desatinu všetkých nákladov na čistenie. Realita je taká, že mnoho hlavne menších čistiarní bojuje o udržanie sa na trhu. Vtedy často siahajú po nesystémových opatreniach. Náklad, ktorý neraz v takýchto situáciách obmedzujú na prvých miestach je práve úspora pri nákupe čistiacej chémie. Pod heslom: ,, Lacnejšie, lepšie ʺ. Nie každý má dostatok skúseností, aby si uvedomil, že v konečnom dôsledku si všetko výrazne predraží. Drahý prípravok nemusí odpovedať kvalitnému čistidlu. Z druhého pohľadu však kvalita vždy bude mať svoju cenu. Príliš nízka cena sa jednoducho musí prejaviť na zložení čistiaceho prostriedku a jeho účinku pri čistení.

Obvykle tu platí pravidlo čím menej kvalitný prostriedok, tým potrebujete väčšie množstvo prepieraní. Týmto spôsobom lacné prostriedky veľmi rýchlo spotrebujete.  Výsledok čistenia nebude taký dobrý a odev má výrazne kratšiu životnosť. Najlepšie to uvidíte na vyčistených fľakoch. Pri praní rozhoduje kvalitný detergent a pranie v odmäkčenej vode. Tvrdá voda výrazne zhorši výsledok prania. Odevy dlhšie vydržia pri používaní kvalitných detergentov a odmäkčenej vody.

Vyberajte svoju čistiareň odevov preto obozretne!