Ako sa právne rozhodnúť pre čistieraň odevov obrázok

Aby sa dobre vypralo, nestačí iba vynikajúca čistiaca technika, ale rovnako dôležitá, keď nie ešte dôležitejšia, je aj kvalita používanej chémie. Pri využívaní tých najmodernejších čistiacich prostriedkov môže byť efekt výsledného vyčistenia aj dvojnásobný . Kvalita chemických látok využívaných pri praní sa však neprejavuje iba na odstraňovaní znečistenia a škvŕn, ale aj na následnej životnosti čisteného odevu.

Nie každá čistiareň prádla pristupuje k svojej práci z hľadiska čo najlepšieho a najšetrnejšieho prístupu k čistenému odevu, ale vo veľa prípadoch rozhoduje práve cena za takúto chémiu. Neraz tá najnižšia. S týmto problémom sa môžete stretnúť hlavne v malých prevádzkach, alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Smerodajné je hlavne o akú prevádzku ide. Ak sa jedná o čistiarne, kde štát má určité slovo o zháňaní pracích detergentov – ale nie iba nich – rozhodujú verejné súťaže, kde cena býva tým najdôležitejším kritériom. Pri takomto prístupe látky dlho nevydržia, je potrebné využívať k praniu väčšie množstvo vody a s tým spojenej elektrickej energie, kvôli nutnosti používania prepierania.  Na druhú stranu v prípadoch súkromných firiem, bývajú riadiacim osobám tieto faktory dobre známe a ku kúpe tých najlacnejších čistiacich prostriedkov sa neuchyľujú. V takýchto zariadeniach sa stretnete so zodpovednejším prístupom. Nové technológie a postupy s pridanou hodnotou sa stretávajú s väčším pochopením, ako je napríklad pranie pri nižších teplotách, alebo poradenstvo v problematike.

Nízka cena, náklady na opačnej strane

Snaha znížiť si náklady je normálna. Sumy za čistiace prostriedky v takýchto zariadeniach nie sú zanedbateľné. Neraz sa stáva, že dosahujú viac ako desatinu všetkých nákladov na čistenie. Realita sa má tak, že mnoho hlavne menších čistiarní bojuje o udržanie sa na trhu a preto siaha hlavne po nesystémových opatreniach. Nákladom, ktorý sa v takýchto situáciách ponúka na prvých miestach je práve úspora pri nákupe čistiacej chémie pod heslo: ,, Lacnejšie, lepšie ʺ. Tento prístup sa však neraz v konečnom dôsledku výrazne predraží. Drahý prípravok nemusí odpovedať kvalitnému čistidlu, z druhého pohľadu však kvalita vždy bude mať svoju cenu a príliš nízka cena sa jednoducho musí prejaviť na zložení čistiaceho prostriedku a jeho účinku pri čistení.

Obvykle tu platí pravidlo čím menej kvalitný prostriedok, tým je potrebné väčšie množstvo prepieraní, ktoré usporené prostriedky veľmi rýchlo spotrebujú. Výsledok čistenia nebude taký dobrý a odev sa rýchlejšie zničí. Najlepšie je to vidieť na vyčistených fľakoch. Pri praní je rozhodujúci kvalitný detergent a pranie v odmäkčenej vode. Tvrdá voda výrazne zhorši výsledok prania. Odevy dlhšie vydržia pri používaní kvalitných detergentov a odmäkčenej vody.

Vyberajte svoju čistiareň odevov preto obozretne!