Pomoc pri upratovacích a čistiacich prácach obrázok

V tomto článku o používaní chemických látok v čistiacom priemysle Vám trošku predstavíme sanitárnu oblasť  v zónovaní. Pre tento druh umývania a čistenia sa využívajú žltá a červená farba.  Do tento oblasti zaraďujeme také priestory ako WC, kúpeľne , bazény či sauny. V rámci týchto priestorov sa ráta so všetkým vybavením, ktoré sa tu nachádza, teda tak umývadlá, ako aj skrinky.

Túto oblasť delíme na samostatné označenia z dôvodu špeciálnosti špiny, ktorú následne budeme v tejto oblasti odstraňovať. Do zónovania zaraďujeme oblasti, ktoré sú charakteristické mastným znečistením. Tiež sme môžeme radiť nánosy vodného kameňa, usadeniny zostatkov mydiel a často aj zostatky nánosov rezíduí na zmäkčenie vody. Upratovanie v Pezinku  robíme v oblastiach s červeným a žltým označením špecificky. Využívame prevažne čistiace prípravky s kyslím pH, zhruba medzi tri a päť pH. Prevažnú väčšinu látok v týchto prípravkoch tvoria anionické a neionické zlúčeniny a veľmi často kyselina citrónová. Nezriedka by sme sa však stretli aj s kyselinami ako mliečna, octová či mravčia. Z rozpúšťadiel používame alkoholy a glykoly. Na záver pre spríjemnenie v prípravkoch nesmú chýbať také látky, ako parfumy a konzervanty.

Zariadenie vyžadujúce špeciálnejšiu údržbu

So samotným odstraňovaním bežných nánosov vo WC a kúpeľni nemusíte mať až taký problém, keď sa tejto problematike budete venovať priebežne.  Niektoré predmety však vyžadujú väčšiu pozornosť. Určite viete aký problém tvoria zrkadlá, vodovodné batérie a ostatné lesklé povrchy. So zádrheľmi sa stretnete vždy, hlavne, ak sa chystáme vyleštiť zachytané zrkadlo, prípadne vodovodnú batériu. Na vodovodných batériách sa tvoria bodky od vodného kameňa, o tom si tiež povieme. Zónovaním a správnym ošetrovaním tiež zabránite neustálemu zamlžovaniu lesklých povrchov.

Všetky tieto spomýnané problémy zbadáte naraz, ak ste majitelia sklených sprchových kútov. Aby ste pri leštení a umývaní takéhoto sprchového kúta nevypustili dušu, odložte bežne dostupnú čistiacu chémiu a siahnite po kvalitnejších prostriedkoch. Nebudete musieť zbytočne veľa platiť za takúto čistiacu a ošetrujúcu chémiu, keď sa opýtate nejakého odborníka. Naše skúsenosti v oblasti upratovania a čistenia siahajú až do roku 2006, preto Vám veľmi radi poradíme..

Pár faktov na záver

Na odvápnenie povrchov používajte kyseliny, ako napríklad citrónová či fosforečná, na zahodenie nie je ani ocot či kyselina octová.  Predstavujeme Vám veľmi lacné riešenie s vysokou efektivitou. Bežné gazdinky v obľúbe používajú oct pri odstraňovaní vodného kameňa či už na batériách, pri čistení bubnu práčky, alebo aj pri odvápňovaní varnej kanvice. Veľa ľudí môže zostať prekvapených, že oveľa účinnejšia pri odstraňovaní vápenných nánosov je kyselina mliečna a čistiace prostriedky z nej.

Radšej siahnite po kvalitnejšej chémií, alebo niekedy sa pozrite do minulosti, ako sa s upratovaním, čistením a umývaním popasovali naši predkovia.