Nanotechnológia a čistenie obrázok

Treba si uvedomiť, že princíp čistenia nanotechnológiou spočíva v úprave povrchu, ktorý má zostať čistý tak, aby sa na ňom neusádzalo znečistenie. Pri bežnom upratovaní to znamená, že musíme na začiatku maximálny dôraz klásť na prvotné vyčistenie. Ak by sme totižto dôkladne nevyčistili povrch, ktorý sa chystáme ošetriť nanotechnológiou, nezostal by dostatočne hladký a čistý na uchytenie hydrofóbnej vrstvy (vodoodpudivej). Na súčasnom trhu sú už dostupné aj prípravky, ktoré sú celý proces schopné zabezpečiť v jednej fáze. Naraz umývajú materiál od nánosov znečistenia a zároveň vytvárajú túto vode odpudivú vrstvu. Treba si však uvedomiť, že čím jednoduchší je postup, tým kratšia je životnosť tejto vrstvy.

Správne zvolenie postupu

Pred pustením sa do samotnej práce je potrebné zhodnotiť situáciu. Je jednoznačný rozdiel medzi čistením silne znečistených priemyselných hál a medzi pravidelne upratovanou domácnosťou. Podľa toho treba postupovať pri výbere upratovacích prostriedkov a ich systéme použitia.  Pritom jednotlivé fázy sú priamo úmerné znečisteniu. Čím silnejšie znečistenie, tým musí byť použitý silnejší odstraňovač znečistenia a následne aj prostriedok na vytvorenie nanovrstvy. Vytváranie nanovrstvy by sa tiež dalo nazvať ošetrovanie materiálu, alebo impregnácia. Nikdy sa nesmie nanovrstva nanášať na vlhký povrch, najprv je potrebné dôkladné vysušenie a až potom nanášanie ošetrenia. Ošetrenie sa následne vyberá podľa typu povrchu. Nie je nič proti ničomu, ak impregnáciu nanesieme vo viacerých vrstvách hlavne, ak sa jedná o prostredie , kde sa stretávame s väčším množstvom špiny. Podľa toho či budeme ošetrovať materiály s povrchom, do ktorého sa ošetrenie môže vpiť, alebo budeme ošetrovať povrch nenasiakavý, životnosť takéhoto ošetrenia sa bude pohybovať od niekoľkých mesiacov, až po niekoľko rokov.

Výhody tejto technológie

Tou najpodstatnejšou vlastnosťou tohto ošetrenia je, že nemení vzhľad daného materiálu. Naopak pekne vynikne kresba a charakter čisteného povrchu, ale zároveň pórovité materiály môžu slobodne dýchať.  Celé kúzlo tohto ošetrenia totiž spočíva v dôkladnej impregnácií, ale zároveň ponechaní všetkých pôvodných vlastností čistenej látky. Okrem samotného čistenia sa tento efekt používa napríklad pri ošetrovaní tehlových stien ohrozovaných vlhnutím. Pred samotnou impregnáciou je to najdôležitejšie ošetrovaný povrch čo najdôkladnejšie vyčistiť, pretože po impregnácií nanovrstvou znečistenie už nikdy neodstránite. Nespornou výhodou takéhoto ošetrenia je určite aj zamedzenie ukladania vodného kameňa, čo sa využíva napríklad pri víryvkách .

Ak je miesto, kde by ste túto technológiu mohli využiť, nie je nad čím váhať. Pri následnom upratovaní Vám bude stačiť mop či handrička a zbavíte sa nekonečného čistenia, umývania či upratovania.