Umývačka riadu je skvelí pomocník, vyberajte správne obrázok

Jedným z podstatných, ale málo známych vlastností umývačiek riadu, ktorú by každá umývačka mala mať, je bezpečnostný systém zabraňujúci úniku vody.  Vo veľa prípadoch ho nazývame aqua – stop. Je to vlastne ochranný mechanizmus, ktorého zmysel zistíte až v nepríjemných situáciách. Napríklad by Vám pri nečakanej poruche zatopilo celý byt. Systém tak dobre výrobcovia nastavili, že sú ochotný garantovať v prípade zatopenia kuchyne, vynahradiť všetky škody. Systém aqua – stop je prezentovaný, ako zabezpečujúci program, ktorý svoju funkciu bude plniť po celú dobu životnosti umývačky riadu. Nemôžeme hovoriť iba o jednorazovom zabezpečovacom systéme, ako je ,, aqua airbagʺ. Ten síce svoju úlohu splní, ale po každom využití tohto mechanizmu ho musíte vymeniť za nový.

Nepodceňujte hlučnosť

Spolu s údajmi ako je spotreba elektrickej energie či vody, je na príbalových letákoch zobrazovaný aj údaj o hlučnosti zariadenia. Zo začiatku, kedy umývačky riadu prenikali na náš trh, výrobcovia brali  ich hlučnosť ako podstatný faktor, a preto bola stále znižovaná. No posledný vývoj ukázal iný trend a to vo forme mierneho zvyšovania hlučnosti. Celý tento trend bol spôsobený zjednotením spôsobu merania hlučnosti pre celé Európske spoločenstvo. Finta ukryli do spôsobu merania. Pred stanovením spoločného postupu merania si výrobca mohol zvoliť vzdialenosť na meranie podľa svojho uváženia. Potom však EU zaviedla presné pravidiá, s ktorých vzdialenosť stanovila na jeden meter. Za vysokú hlučnosť považuje prístroje s hlučnosťou väčšou ako 50 dBA.

Nepodceňujte čistenie a údržbu

Aby umývačka riadu mohla svoju funkciu plniť naozaj dlhý čas, potrebuje svoju starostlivosť. Tým najzákladnejším čo by ste mali robiť, je starostlivosť o jej čistotu. Naše drogérie ponúkajú hromadu možných variant, aby ste umývačku riadu dokázali bezproblémov čistiť. Najbežnejším spôsobom sú tablety, prípadne umelé nádobky, ktoré vkladáte do koša na príbor dnom na hor. Aby bol celý program čo najefektívnejší, musíte nastaviť čo najvyššiu teplotu, minimálne však 49 ˚C. Predajci čistiacich prípravkov najčastejšie uvádzajú potrebu čistenia raz za štyri týždne. Realita je však taká, že očistu môžete robiť aj raz za dva mesiace. Akonáhle totiž spozorujete nekvalitné čistenie, je viac ako pravdepodobné, že máte zanesenú umývačku.  Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú mastné nánosy a pokrmy ako zemiaková kaša. Potraviny vytvárajú vrstvu znečistenia, ktorá znemožňuje kvalitné vyčistenie. Čistá a dobre fungujúca umývačka je skvelým pomocníkom, ktorý Vám uľahčí celkové upratovanie v Pezinku.

Nezabúdajte na používanie soli

Soľ používajte z dôvodu upravovania tvrdosti vody, ktorá sa nanáša na čistené predmety. Typ od typu umývačky riadu musíte meniť aj spôsoby jej aplikácie. Buď môžte soľ prisýpávať automaticky a konštantne, alebo môžete dávkovanie riadiť automaticky. V každom prípade by ste na túto komoditu nemali zabúdať. Nedostatok soli vo vode spôsobuje branie si minerálov z čisteného skla a to sa následne zakaľuje. Preto soľ určite používajte.