Umývačka riadu je skvelí pomocník, vyberajte správne obrázok

Jedným z podstatných, ale málo známych vlastností umývačiek riadu, ktorú by každá umývačka mala mať, je bezpečnostný systém zabraňujúci úniku vody.  Vo veľa prípadoch sa nazýva aqua – stop. Jedná sa o ochranný mechanizmus, ktorého zmysel zistíme v prípade, že by prišlo k nečakanej poruche a malo by prísť k zatopeniu bytu. Systém tak účinne zastupuje svoju úlohu, že veľa výrobcov garantuje v prípade zatopenia kuchyne vynahradiť všetky škody. Systém aqua – stop je prezentovaný, ako zabezpečujúci program, ktorý svoju funkciu bude plniť po celú dobu životnosti umývačky riadu. Nejedná sa iba o jednorazový zabezpečovací systém, ako je ,, aqua airbagʺ, ktorý síce svoju úlohu splní, ale po každom využití tohto mechanizmu sa musí nainštalovať nový.

Nepodceňujte hlučnosť

Spolu s údajmi ako je spotreba elektrickej energie či vody, je na príbalových letákoch zobrazovaný aj údaj o hlučnosti zariadenia. Zo začiatku, kedy umývačky riadu prenikali na náš trh, sa ich hlučnosť brala ako podstatný faktor a preto bola stále znižovaná, no posledný vývoj ukázal iný trend a to vo forme mierneho zvyšovania hlučnosti. Celý tento trend bol spôsobený zjednotením spôsobu merania hlučnosti pre celé Európske spoločenstvo. Finta sa skrývala v spôsobe merania. Pred stanovením spoločného postupu merania si výrobca mohol zvoliť vzdialenosť na meranie podľa svojho uváženia, no po zavedení presných pravidiel sa vzdialenosť stanovila na jeden meter. Za vysokú hlučnosť považuje prístroje s hlučnosťou väčšou ako 50 dBA.

Nepodceňujte čistenie a údržbu

Aby umývačka riadu mohla svoju funkciu plniť naozaj dlhý čas, potrebuje svoju starostlivosť. Tým najzákladnejším je starať sa o to, aby bola čistá. Naše drogérie ponúkajú hromadu možných variant, ako sa umývačka dá vyčistiť. Najbežnejším sú tablety, prípadne umelé nádobky, ktoré sa vkladajú do koša na príbor dnom na hor. Aby bol celý program čo najefektívnejší, musí sa nastaviť čo najvyššia teplota, minimálne však 49 ˚C. Predajcami čistiacich prípravkov je najčastejšie uvádzaná potreba čistenia raz za štyri týždne, realita je však taká, že očistu stačí robiť aj raz za dva mesiace. Akonáhle totiž spozorujete nekvalitné čistenie, je viac ako pravdepodobné, že sa to môže zanesenie umývačky.  Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú mastné nánosy a pokrmy ako zemiaková kaša, ktoré vytvárajú vrstvu znečistenia, ktorá znemožňuje kvalitné vyčistenie.

Nezabúdajte na používanie soli

Soľ sa používa z dôvodu upravovania tvrdosti vody, ktorá sa nanáša na čistené predmety. Typ od typu umývačky riadu sa menia aj spôsoby jej aplikácie. Buď môže byť soľ prisýpaná automaticky a konštantne, alebo môže byť dávkovanie riadené automaticky. V každom prípade by sme na túto komoditu nemali zabúdať, pretože nedostatok soli vo vode spôsobuje branie si minerálov z čisteného skla a to sa následne zakaľuje. Preto sa neoplatí soľ nepoužívať.