Čistiť si vzduch v domácnosti sa stále viac oplatí obrázok

Na začiatku, prečo si vlastne zaobstarať čističku vzduchu, stojí nutnosť uvedomiť si jej potrebu. Doba v ktorej máme všade blízko, náš život je uľahčovaný najmodernejšími prístrojmi a pomocníkmi, so sebou nesie  aj negatívne aspekty. Vzduch ktorý dýchame nie je plný len drobného prachu, peľových zrniek, alergénnych roztočov v matracoch a sedacích súpravách, vírov, baktérií a ostatných mikroorganizmov, ale do našich pľúc sa dostávajú aj splodiny nášho priemyselného veku. Nie je nič výnimočné, ak sa z nás stávajú pasívny fajčiari či vdychujeme splodiny , ktoré sú vyprodukované vo väčším mestách, alebo priemyselných zónach.  Tieto drobné nečistoty sú meraním kvalifikované ako drobné čiastočky znečistenia. Z najnovších výskumov vyplýva, že takýchto čiastočiek priemerný človek vdýchne počas dňa asi dvadsaťtisíc. Toto všetko znečistenie nadýchame vlastne iba s 15 kilogramov vzduchu, ktoré prejdú bežnému človeku cez pľúca počas jedného dňa. S takýmto obrovským náporom sa náš organizmus nemôže len tak vysporiadať a za vdychovaním výfukových plynov, smogu a priemyselných splodín stojí obrovské množstvo chronických a civilizačných ochorení. Postupne ale isto sa blížime k hranici každého druhého alergického obyvateľa trpiaceho sennou nádchou, najrôznejšími zápalmi pľúc a priedušiek vedúcim až k astme, ekzémom a zápalom očí. Toto všetko sú argumenty, ktoré stoja za nutnosťou chrániť sa tak, ako sa to dá a jedným s najľahších riešením, ktoré sa ponúkajú, je čistička vzduchu.

Nie je čistička vzduchu, ako čistička vzduchu

Aby bola čistička vzduchu efektívna, musí spĺňať základné normy. Filtrácia miestnosti  je dostatočná , ak výkon čističky za hodinu je aspoň jeden a pol krát viac objemu vzduchu, ako sa nachádza v miestnosti, ktorá sa čistí. Jej výkonnosť nesmi klesať pod 75% zachyteného znečistenia zo vzduchu, čo už nebýva problémom, pretože najmodernejšie čističky so siedmimi filtrami, to dokážu takmer na 100%.Hlučnosť takéhoto prístroja by nemala nikdy presiahnuť štyridsať decibelov.

Pre naše najväčšie pohodlie a úsporu financií by sa mala čistička dať prenášať z miestnosti do miestnosti, preto musí byť pevná ale nie ťažká. Výhodou je oznamovanie zanesenia filtrov a diaľkový ovládač. Manipulácia s čističkou a výmena jednotlivých dielov musí byť čo najjednoduchšia. Toto sú faktory, ktoré sú neustále vylepšované a vývoj ide míľovými krokmi dopredu. Výsledky sú podkladané najrôznejšími výskumnými agentúrami. Ich testy rok od roku ukazujú zlepšenie. Klasické čističky vzduchu pri testoch trojhodinového chodu zbavujú miestnosť prašnosti skoro až o deväťdesiatich  percent, množstvo spór plesní znižujú skoro o 80% a celkovo mikroorganizmy o skoro 40%, zatiaľ čo podiel ľahkých iónov rastie až o 1000%.

Čistotu vzduchu netreba podceňovať a preto čistička vzduchu môže byť vynikajúcim pomocníkom.