Každý typ vysávača má svoje obrázok

Ak by sme sa komplexnejšie pozreli na kategórie vysávačov, zistili by sme, že sa jedná o spektrálne rozdielne stroje. Do menších prevádzok ako sú kancelárske budovy, motely či ubytovne sa vyrábajú ľahšie výkonné mašinky takzvané komerčné vysávače. Jedná sa o triedu vysávačov, ktoré majú o trošku lepšie parametre, ako sú vysávače do domácností ,, hobbyʺ, ale ešte stále potrebujú opatrnejšie zaobchádzanie, ako je tomu v prípade priemyselných strojov.  Pri výbere vhodného pomocníka na vysávanie je v prvom rade potrebné totižto zvažovať druh práce, ktorý bude daný stroj vykonávať. Ak plánujeme vysávať v naozaj ťažkých podmienkach, ako sú skladové priestory, stolárske dielne, stavby po rekonštrukciách a podobne, treba zvažovať tú najvyššiu kategóriu priemyselných vysávačov. Ich výkon je však zbytočne prehnaný a ich hmotnosť premrštená, ak budeme potrebovať vysávač do oblasti služieb, kde je potrebná v podstate iba dlhšia životnosť a odolnosť vysávača.

Pri výbere toho najlepšieho pomocníka napríklad do oblasti služieb je pár dôležitých faktorov, na ktoré by sme v žiadnom prípade nemali zabúdať. To najdôležitejšie je hodnotiť veľkosť plochy, ktorú sa chystáme čistiť. V tomto prípade pozerajte na rozmery stroja, aby ste sa všade s ľahkosťou dostali, aká je objemnosť skladovacieho priestoru na odpad, aké sú vlastnosti plochy, ktorú sa chystáte udržiavať (či bude stačiť bežný vysávač, alebo bude vhodnejší vysávač s rotačnými kefami). Nezanedbateľným faktorom je tiež typ  prevádzky, v ktorej sa chystáte vysávať a jej náročnosť na hlukové zaťaženie. Na hlučnosti bude hlavne záležať, ak sa vysávač kupuje do motelov, ubytovní, nemocníc, alebo podobných zariadení, kde je hlučnosť neželaným faktorom.  Jednoznačne sa dajú zohnať aj stroje s níženou hlučnosťou. Treba však vyvrátiť mýtus, že znížením hlučnosti vysávača sa zároveň znižuje aj jeho výkon. Takéto mašinky sú síce o niečo drahšie, ale sú miesta, kde sa ich znížená hlučnosť určite oplatí. Dnes nie je nič výnimočného znížiť  príkon o celú pätinu a neznížiť automaticky výkon vysávača.

Odpadné vrecká alebo voľna nádrž

Na súčasnom trhu by sme určite našli zástupcov takých aj takých výrobcov vysávačov. Úlohou vlastného vysávania je odsať čo najviac čo najmenších nečistôt bez toho, aby zo zariadenia zároveň toto znečistenie unikalo. Preto pri každom spôsobe vysávania je dôležitá filtrácia. Filtrácia môže byť dosahovaná ako filtračnými vreckami, tak vodnými  filtrami. Vodné filtre na oko môžu vyvolávať funkčnú výhodu, ale pri obrovských plochách sú skôr na obtiaž ako by boli efektívne.  Pri výbere vhodného vysávača je okrem filtrom potom nutné hodnotiť aj spôsob čistenia filtrov. Čistenie môže byť manuálne, poloautomatické alebo automatické. Každé má svoju výhodu a svoju nevýhodu a každé je potrebné dôkladne zvážiť.

Tak hor sa do vysávania!