Každý typ vysávača má svoje obrázok

Ak by ste komplexnejšie pozrerali na kategórie vysávačov, zistili by ste ich spektrálne rozdielnosti. Do menších prevádzok ako sú kancelárske budovy, motely či ubytovne si vyrajte ľahšie výkonné mašinky takzvané komerčné vysávače. Hovoríme tu o triede vysávačov, ktorými si zvolíte o trošku lepšie parametre, ako pri vysávačoch do domácností ,, hobbyʺ. Stále ale s nimi musíte zaobchádzať opatrnejšie, ako by ste pracovali s priemyselnými strojmi.

Pri výbere vhodného pomocníka na vysávanie v prvom rade potrebujete totižto zvažiť druh práce, ktorú budete daným strojom vykonávať. Ak plánujete vysávať v naozaj ťažkých podmienkach, ako sú skladové priestory, stolárske dielne, stavby po rekonštrukciách a podobne, Zvážte tú najvyššiu kategóriu priemyselných vysávačov. Ich výkon bude pre Vás vhodný, nie zbytočne prehnaný a ich hmotnosť premrštená, ak budete potrebovať vysávač do oblasti služieb. V oblasti služieb budete pravdepodobe potrebovať iba dlhšiu životnosť a odolnejší stroj.

Musíte poznať parametre vysávača

Pri výbere toho najlepšieho pomocníka napríklad do oblasti služieb si všímajte pár dôležitých faktorov, na ktoré by ste v žiadnom prípade nemali zabúdať. V prvom rade hodnoťte veľkosť plochy, ktorú sa chystáte čistiť. V tomto prípade pozerajte na rozmery stroja, aby ste sa všade s ľahkosťou dostali. Nezabúdajte na objemnosť skladovacieho priestoru na odpad a na vlastnosti plochy, ktorú sa chystáte udržiavať. Pozerajte či Vám bude stačiť bežný vysávač, alebo budete potrebovať vysávač s rotačnými kefami.

Všímajte si tiež typ  prevádzky, v ktorej sa chystáte vysávať a jej náročnosť na hlukové zaťaženie. Na hlučnosť vysávača nezabúdajte, ak budete vysávač kupovať do motelov, ubytovní, nemocníc, alebo podobných zariadení. V takýchto prevádzkach si hlučnosťou môžete spôsobiť problémy. Vtedy jednoznačne zháňajte stroje so zníženou hlučnosťou. Tu by sme chceli vyvrátiť mýtus, že znížením hlučnosti vysávača zároveň znižujete aj jeho výkon. Za takéto mašinky zaplatíte o niečo viacej, ale na niektorých miestach zníženú hlučnosť určite využijete. Dnes niektoré vysávače majú zníženú hlučnosť a  príkon aj o celú pätinu a zároveň môžete používať pôvodný výkon vysávača.

Odpadné vrecká alebo voľna nádrž?

Na súčasnom trhu by sme určite našli zástupcov takých aj takých výrobcov vysávačov. Výkonné vysávače používame ako výborných pomocníkov pre tepovanie v Pezinku. Úlohu vlastného vysávania využívame na odsatie čo najviac čo najmenších nečistôt bez toho, aby sme dovolili zariadeniu zároveň toto znečistenie vypúšťať. Preto pri každom spôsobe vysávania sledujte filtráciu. Vynikajúcu filtrácia môžete dosiahnuť ako filtračnými vreckami, tak vodnými  filtrami. Vodnými filtrami na oko môžete vyvolávať funkčnú výhodu, ale pri obrovských plocháchVám budú skôr na obtiaž akoby ste ich využili efektívne.

Pri výbere vhodného vysávača posudzujte okrem filtrov aj spôsob  ich čistenia. Čistiť môžete buď manuálne, poloautomaticky alebo automaticky. Každým dosiahnete nejakú výhodu ale aj nevýhodu a každé  dôkladne zvážte.

Tak hor sa do vysávania!