Ekologické čistiace prostriedku sú správna voľba obrázok

Doba sa stále posúva a staré čistiace procesy sú nahrádzané tými novými. Najnebezpečnejšími chemickými zlúčeninami v upratovacích prostriedkoch sú však ešte stále fosfáty, chlór a formaldehydy. Stále je problém nájsť dostatočný počet výrobcov, ktorí by sa týmto zlúčeninám vyhýbali. Jednou z najnebežnejších a dlhú dobu používaných zlúčenín je tetrachlóretylén, alebo tiež perchlóretylén.

Perchlóretylén je zlúčenina, ktorá sa v procese chemického čistenia začala využívať pre jeho vynikajúce vlastnosti. Výborne dokáže rozbíjať mastnotu, vosky, oleje a aj znečistenie, v ktorých sú tieto látky ako tmel. V čom je ale podstata jeho negatívneho účinku na naše životné prostredie? Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa jedná práve o chlór, ktorý je v tejto zlúčenine zabudovaný. Chlór sa v našom životnom prostredí prirodzene takmer nevyskytuje a preto chýba živým organizmom schopnosť, ak už táto zlúčenina prenikne do ich tela, bezpečne ju vylúčiť. Jej vynikajúca schopnosť udržať sa v organizme je založená na rozpustnosti v tukoch, ktorých je v každom živom organizme dostatok. Perchlóretylén prenikne do tela veľmi jednoducho, ale jeho odbúranie je takmer nemožné. Je potrebné byť ale opatrný pri všetkých chlórovaných zlúčeninách, za zmienku by stáli kauzy okolo jedovatých pesticídov (DDT, Lindan), ktoré boli nájdené aj v materskom mlieku. Neskôr sme sa dozvedeli o nebezpečnosti zmäkčovadiel, ošetrujúcich látok a olejov vychádzajúcich s podstaty polychlorovaných bifenilov (PCB). PCB bolo nájdené aj vo vodných nádržiach ako Zemplínska šírava až v takom množstve, že muselo byť zakázané kúpanie.

Pár faktov o tetrachlóretyléne

Táto látka je podľa nariadení Európskej únie posudzovaná, ako zlúčenina nebezpečná pre zdravie a prírodu. Je uvádzané, že sa jedná sa o látku s nádorovým vplyvom, ktorý ale nebol nikdy vedecky doložený. Tieto vplyvy boli skúmané iba na zvieratách. Je ale istá vec, že pri práci bez respiračných ochranných masiek pôsobí omamne a pri dlhodobejšom vdychovaní až narkoticky. Po určitom čase prichádza bezvedomie a neskôr až smrť. Všeobecne je málo známe, že v prostredí , kde sa pracuje s perchlóretylénom sa nesmie zvárať, pretože pri vysokých teplotách chemickými reakciami vznikajú nebezpečné koncentrácie chlóru, fosgénu a chlorovodíku. Buďte obozretný, pretože takéto látky dostávame do organizmu aj pri fajčení cigariet.

Polčas rozkladu tejto látky je cez šesť rokov, veľmi pomaly za rozpadá vo vzduchu, dlhé obdobie zostáva v pôde a na dlhé obdobie kontaminuje podzemné a stojaté vody. Perchlóretylén bol nájdený v podzemných vodách až v hĺbke päťdesiatich metrov. Aj keď doba postupuje a vyvíjajú sa stroje, ktoré spotrebu tejto zlúčeniny znižujú na minimum, upratovacia, čistiaca a hĺbkovo tepovacia firma Topservis sa tejto zlúčenine vyhýba úplne. Topservis pri svojej práci využíva výhradne ekologické čistiace prostriedky bez chlóru, formaldehydov a fosfátov.

Ekologické čistenie a upratovanie je ta najlepšia alternatíva.