Ekologické čistiace prostriedku sú správna voľba obrázok

Ako vylepšujeme technológie a staré čistiace procesy nahrádzame tými novými. Najnebezpečnejšími chemickými zlúčeninami v upratovacích prostriedkoch sú však ešte stále fosfáty, chlór a formaldehydy. Stále máme problém nájsť dostatočný počet výrobcov, ktorí by tieto zlúčeniny nepoužívali. Jednou z najnebežnejších zlúčenín, ktoré dlhú dobu používame je tetrachlóretylén, alebo tiež perchlóretylén.

Perchlóretylén je zlúčenina, ktorú sme v procese chemického čistenia začali využívať pre jeho vynikajúce vlastnosti. Výborne dokáže rozbíjať mastnotu, vosky, oleje a aj znečistenie, v ktorých sú tieto látky ako tmel. V čom je ale podstata jeho negatívneho účinku na naše životné prostredie? Už na prvý pohľad je zrejmé, že hovoríme práve o chlóre, ktorý je v tejto zlúčenine zabudovaný. Chlór v našom životnom prostredí prirodzene takmer nenájdeme a preto chýba živým organizmom schopnosť ho vylúčiť., Ak už táto zlúčenina prenikne do ich tela, spôsobuje vážne zdravotné problémy.

Chlór má vynikajúcu schopnosť udržať sa v organizme. Táto vlastnosť je založená na rozpustnosti v tukoch, ktorých je v každom živom organizme dostatok. Perchlóretylén prenikne do tela veľmi jednoducho, ale jeho odbúranie je takmer nemožné. Pri práci so všetkými chlórovými zlúčeninami musíte byť veľmi opatrný. Spomenúť by sme mohli kauzy okolo jedovatých pesticídov (DDT, Lindan), ktoré výskumníci našli aj v materskom mlieku. Neskôr sme sa dozvedeli o nebezpečnosti zmäkčovadiel, ošetrujúcich látok a olejov vychádzajúcich s podstaty polychlorovaných bifenilov (PCB). PCB pre zmenu úrady objavili aj vo vodných nádržiach ako Zemplínska šírava až v takom množstve, že museli  zakázať kúpanie.

Pár faktov o tetrachlóretyléne

Táto látka je podľa nariadení Európskej únie posudzovaná, ako zlúčenina nebezpečná pre zdravie a prírodu. Úrady uvádzajú, že sa jedná o látku s nádorovým vplyvom, ktorý ale zatiaľ nebol nikdy vedecky doložený. Výskumníci tieto vplyvy skúmali iba na zvieratách. Je ale istá vec, že pri práci bez respiračných ochranných masiek pôsobí omamne a pri dlhodobejšom vdychovaní až narkoticky. Po určitom čase upadnete do bezvedomia a neskôr môžete zomrieť. Všeobecne sa málo kde dozviete, že v prostredí, kde pracujete s perchlóretylénom nesmiete zvárať. Totižto ak zvárate, pri vysokých teplotách chemickými reakciami vznikajú nebezpečné koncentrácie chlóru, fosgénu a chlorovodíku. Buďte obozretný, pretože takéto látky dostávame do organizmu aj pri fajčení cigariet.

Polčas rozkladu tejto látky je cez šesť rokov. Veľmi pomaly za rozpadá vo vzduchu, dlhé obdobie zostáva v pôde a na dlhé obdobie kontaminuje podzemné a stojaté vody. Perchlóretylén úrady tiež našli v podzemných vodách až v hĺbke päťdesiatich metrov. Aj keď vo vývoji postupujeme a zlepšujeme stroje, ktoré spotrebu tejto zlúčeniny znižujú na minimum, v našej firme sa týmto zlúčeninám vyhýbame. Pri upratovaní, čistení a hĺbkovom tepovaní v Pezinku sú chemické zlúčeniny veľmi dôležité a preto vyberáme len tie najúčinnejšie a najšetrnejšie. firma Topservis sa tejto zlúčenine vyhýba úplne. Pri svojej práci využívame výhradne ekologické čistiace prostriedky bez chlóru, formaldehydov a fosfátov.

Ekologické čistenie a upratovanie je ta najlepšia alternatíva.