Ekologické čistenie by sa malo stať samozrejmosťou obrázok

Ak by ste sa zamerali na také obchody či supermarkety, v ktorých sa ponúkajú potraviny, je dôležité si uvedomiť, že na takýchto miestach je obzvlášť potrebné pozerať na druhy čistiacich prípravkov, ktoré sa chystáte použiť. Potravinárstvo je odvetvie, v ktorom je čistota a dezinfikovaný priestor na prvom mieste, pretože na zdravotné problémy sa nemusí čakať dlho. Samotnú dezinfekciu možné robiť viacerými spôsobmi, ale ešte pred samotnou dôkladnou dezinfekciou je potrebné poctivé upratanie a poumývanie. Najprv musí prísť na radu mechanické čistenie, teda pozametanie, povytieranie rohov a zákutí od nanoseného blata či pousádzaného prachu. Ak by sa totižto táto prvá fáza opomenula, v druhej fáze by dezinfekcia nemala požadovaný účinok.  Nánosy špiny sú skrátka ideálnym ložiskom pre choroboplodné mikroorganizmy, baktérie či plesne a tie by bolo extrémne náročné v hromade znečistenia zničiť. Ale ak pedantne najprv zotrieme všetku špinu, dezinfekciu môžeme spraviť takmer dokonale.

Dezinfekcia je proces, ktorý je potrebné robiť opakovane a v pravidelných intervaloch. Je preto potrebné najprv zvážiť spôsob, akým sa dezinfekcia bude vykonávať. Na jednej strane ju môžeme vykonávať ekologicky bez použitia dráždivých chemikálií – teda parným čistením. Tento spôsob je oveľa šetrnejší k prostrediu, v ktorom sa pohybujeme a skladujeme potraviny, zároveň ho je však potrebné robiť v častejších intervaloch.  Na druhú stranu môžeme požiť k umývaniu dezinfekčné prípravky založené na požitý chemických látok. Tu však musíme byť podstatne opatrnejší, pretože takéto chemikálie vynikajúco pozabíjajú všetky mikroorganizmy, ale zároveň pri nesprávnom použití ohrozujú aj ľudské zdravie. Preto je potrebné dodržiavanie návodu a presného správneho použitia.

Typy čistiacich prostriedkov

Na pultoch našich supermarketov nájdeme hromady dezinfekčných prostriedkov. Najväčšie rozdiely sú často v kvalite. Ich účinnosť je potom závislá od použitia daného typu účinnej látky. Tieto účinné látky sa delia na 9 typov. Rozdiel v účinnosti čistidla je následne spôsobený kombináciou týchto látok, ich koncentráciou, spôsobom akým sa má prostriedok používať a miestom a typom materiálu na ktorý je určený. Pri výbere vhodného prostriedku na dezinfekciu preto zohľadňujte viaceré faktory, ako antibakteriálnu schopnosť, materiálovú znášanlivosť, dráždivosť a nežiaduci vplyv na okolie, efektivitu, nebezpečnosť pre ľudské zdravie, rýchlu rozložiteľnosť v prírode a malé zaťaženie spodných vôd.

Na trhu sa dajú zohnať aj umývacie prostriedky s vynikajúcou dezinfekčnou schopnosťou bez požitia agresívnych chemikálií. Bez potrebných skúseností je však veľmi náročné sa dostať k takýmto čistidlám, preto v žiadnom prípade neváhajte kontaktovať upratovaciu, čistiacu a hĺbkovo tepovaciu firmu Topservis. V danom obore má viac ako desaťročné skúsenosti a je dobre znalá problematiky čistenia a dezinfekcie. Upratovanie bez agresívnych chemický látok spolu so pokojnosťou klienta je na prvom mieste. Tak sa pre naše dobro vyhnime používaniu takýchto chemikálií!